Advies in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Communicatie 
Gezamenlijke duurzame waarde creëren

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ?

De begrippen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) , Corporate Social Responsibility (CSR), Duurzaamheid en People-Planet-Profit worden vaak als synoniemen gebruikt en zijn nauw aan elkaar verbonden.

Schematische weergave van People Planet Profit

Om ons bestaan te verzekeren voor de huidige en toekomstige generaties, is het essentieel om de mens (People), planeet (Planet) en economie (Profit) in balans te houden. Dit betekent dat de aarde leefbaar blijft voor de mens, de mens en economie de aarde niet onomkeerbaar uitputten, maar dat de mens wel in zijn behoeften kan voorzien. Deze balans noemen we duurzaamheid. De Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling van de Verenigde Naties verwoordt dit als volgt: ‘Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen’. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (in het Engels Corporate Social Responsibility) wil zeggen dat organisaties hun bedrijfsvoering volgens deze principes inrichten. Dit houdt concreet in dat men actie onderneemt om het milieu en onze natuurlijke grond- en hulpstoffen zoveel mogelijk te ontlasten (denk bijvoorbeeld aan energiebesparing, schone energie, hergebruik van afval/bijproducten) maar ook sociale verantwoordelijkheid neemt naar eigen medewerkers, omgeving en andere stakeholders (denk bijvoorbeeld aan arbeidsomstandigheden, niet alleen binnen het eigen bedrijf maar ook bij die van toeleveranciers in andere delen van de wereld).

Je kunt stellen dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen het middel is om tot het doel van duurzaamheid te komen.

Een drietal ontwikkelingen gerelateerd aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn 'Creating Shared Value', 'Circulaire Economie' en 'Bio Based' die in mijn visie gezamenlijk de sleutel vormen tot een succesvolle duurzaamheidsstrategie:

Creating Shared Value (Porter & Kramer, 2011) is een concept dat uitgaat van totale integratie van waarde creatie voor zowel een onderneming als haar stakeholders in de bedrijfsvoering, dat zowel bijdraagt aan de belangen van mens en milieu als het genereren van (duurzame) winst en groei van een onderneming. De centrale vraag hierbij is welk doel een onderneming heeft in de maatschappij en niet zozeer welk product of dienst ze aanbiedt. Een concreet voorbeeld van creating shared value is bijvoorbeeld de samenwerking tussen de specialisten/inkopers van een onderneming en de telers van bijvoorbeeld koffie of cacao met als doel de kwaliteit en opbrengst per hectare te vergroten waar beide partijen beter van worden, in plaats van ‘gewoon’ fair trade in te kopen. Simpelweg gezegd: het komen tot duurzame business modellen waar alle betrokkenen profijt van hebben. 

Van Lineaire naar Circulaire Economie: In de traditionele lineaire economie maakt men met grondstoffen een product, gebruikt het en gooit het na zijn levensduur weg. Bij circulaire economie wordt een product zodanig ontworpen en gemaakt dat het na zijn leven optimaal hergebruikt kan worden zonder afval te creëren - dat kan zowel door opname van de reststoffen in de natuur als (componenten van) het product opnieuw hoogwaardig te gebruiken. In dit kader passen ook concepten waarbij men niet meer betaalt voor het bezit van een product maar voor het gebruik ervan – waarbij de aanbieder na de gebruiksperiode zorgt voor hergebruik volgens het circulaire concept.

Van Fossil Based naar Bio Based: Vandaag de dag worden nog altijd veel fossiele grondstoffen zoals olie gebruikt voor de productie van bijvoorbeeld brandstoffen, chemische producten en plastics. Zoals bekend is de beschikbaarheid van deze grondstoffen eindig (wist u bijvoorbeeld dat naar verwachting al rond 2050 de mondiale voorraad aardolie is uitgeput ?) en hebben deze een negatief effect op onder andere CO2 emissie. Gelukkig wordt er steeds meer mogelijk op het gebied van Bio Based - zo kun je uit biologische grondstoffen (zoals mest, gras en biogas) niet alleen energie winnen maar er ook chemische producten en bioplastic mee produceren ! De uitdaging hierbij is niet alleen om meer en zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van biologische grondstoffen, maar hier ook de meeste waarde uit te halen. Bijvoorbeeld deze niet verbranden voor een relatief lage energie opbrengst, maar liever gebruiken voor voedsel of bio-based chemicaliën. 

UN Sustainable Development Goals

Wereldwijd wordt al de nodige actie ondernomen om al het bovenstaande te realiseren. Overkoepelend hierin zijn de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties - dit zijn een 17-tal universele doelstellingen die in 2030 gerealiseerd dienen te zijn om een einde te maken aan armoede en honger op een leefbare planeet waarin iedereen meedeelt in de welvaart. Dat kan alleen als iedereen meewerkt - overheden, bedrijfsleven, overige organisaties en iedere individuele persoon. Door als onderneming uw bedrijfsvoering te integreren met de Sustainable Development Goals geeft u niet alleen invulling aan duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, maar biedt dit ook kansen tot duurzame en winstgevende groei. 

Wilt u in een halve dag meer te weten komen over MVO en hoe u dit concreet in uw organisatie kunt toepassen ? Zie de introductieworkshop Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen